Waarom Theresiagemeenschap?

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Waarom Theresiagemeenschap?

Waarom Theresiagemeenschap? Hoe kwam het?

Gezien de dreigende sluiting van de Theresiakerk is medio 2013 binnen de voormalige geloofsgemeenschap van de H. Theresia te Borne een stuurgroep ontstaan. Deze stuurgroep heeft zich ten doel gesteld om de geloofsgemeenschap van de H. Theresia waar mogelijk te behouden. Zo verenigd en verbonden met elkaar wil de werkgroep met nieuw elan vorm geven aan een eigentijdse invulling van ons geloof, met behoud van het goede, met eerbied voor traditie om daarnaast nieuwe uitdagingen niet uit de weg te gaan.  Dit alles, samen met een ieder die binding heeft met de spiritualiteit van de Theresiagemeenschap of daar voor openstaat.  De gemeenschappelijke noemer hierbij is ons christelijke geloof vanuit een katholieke traditie met een oecumenische visie.  Dat is ons houvast en het kompas waarop wij ons richten.De beslissing van het bestuur van de H. Jacobus & Johannes parochie te Borne om de Theresiakerk definitief te onttrekken aan de eredienst heeft destijds veel emoties losgemaakt bij de mensen van de Theresiageloofsgemeenschap.  Na gesprekken met o.m. de pastoor is ons duidelijk geworden dat we onze geloofsbeleving niet konden voortzetten in de ‘nieuwe’ parochie.Naar aanleiding hiervan heeft de stuurgroep Theresiagemeenschap het initiatief genomen om samen te vieren, om samen “kerk te zijn” in de oude synagoge aan de Ennekerdijk in Borne.  Een ruimte, een gebouw, met een bewogen geschiedenis waar van 1843 tot 1943 joodse gelovigen samen zijn gekomen om hun wensen, vragen en gevoelens aan hun Schepper voor te leggen.  Zo komen wij sinds zondag 11 mei 2014 eens in de drie weken in gebed, in stilte en met samenzang bij elkaar.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, stuur dan een e-mail (zie contact) en voor de stuurgroepleden

Vereniging Theresiagemeenschap Borne

Share our website