Activiteiten:

Naast de vieringen worden er ook leerhuis- en filmavonden georganiseerd. Het leerhuis zet je aan het denken! Kun je niet zoveel meer met de manier van geloven zoals je die ooit is bijgebracht, maar het is je te dierbaar om die zomaar overboord te gooien? Het Leerhuis zet je aan het denken. Ga met een groep nieuwsgierige mensen bij elkaar zitten om te zoeken naar geloof in deze tijd, dan gebeurt er iets! Dát maken we mee bij het Leerhuis. De bijbel is niet rechtstreeks uit de lucht komen vallen, maar hoe zit het dan wel? Hoe zijn onze kerkgemeenschappen ontstaan, hoe is de kerkgeschiedenis gezien in relatie tot de algemene geschiedenis? Al die dogma’s en stelligheden, waar komen ze vandaan en moeten we eraan vasthouden of kunnen we ze juist afpellen? Valt er in het Christendom iets te beleven aan spiritualiteit? Liturgie, wat is het en waarom hechten we er wel/niet aan? Hoe verhoudt zich ons geloof tot ons “gewone” leven? Deze en andere vragen komen aan de orde in het Leerhuis. Antwoorden worden gegeven, maar twijfelen mag ook, evenals een eigen mening, een eigen geloofsbeleving hebben! Om te kunnen deelnemen aan het Leerhuis zijn er géén eisen (qua kennis of kerkelijkheid), alleen interesse en meer willen weten is van belang. Momenteel zijn er nog geen nieuwe leerhuis/film avonden gepland… Afgelopen jaar 2021 hebben ongeveer tien mensen deelgenomen aan een serie Leerhuisavonden. De avonden hebben voor velen van ons tot verheldering en verdieping van ons geloof Geleid. Aan de avonden zijn in principe geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld.
Theresia gemeenschap in de Synagoge Ennekerdijk 17 te Borne
Theresiagemeenschap mei 2014-2023