Theresia gemeenschap in de Synagoge Ennekerdijk 17 te Borne

De Theresiagemeenschap heet u van harte welkom

op haar website.

In deze bijzondere periode waarin wij nu verkeren hebben ook wij moeten besluiten om de vieringen en overige activiteiten af te gelasten tot 1 juni 2020 Maar dat betekent niet dat wij er niet voor u kunnen/willen zijn. Wij proberen samen met u toch te vieren, te bezinnen en te overwegen. Daarom willen we teksten van vieringen en desbetreffende overweging én voorbeden naar u mailen, als u daar belangstelling voor heeft. Daarvoor dient u wel uw naam en e-mailadres te mailen naar het speciale mailadres: theresiaborne@gmail.com Wij wensen u vrede en alle goeds en hopen dat we ondanks alle afstand toch met elkaar in verbinding blijven. Via deze website nodigen wij u uit, kennis te nemen van onze geloofsgemeenschap. De Theresiagemeenschap is een vereniging en bestaat uit een groep mensen die op een eigen en eigentijdse manier vorm wil geven aan de christelijke boodschap, zoals die is verkondigd door Jezus van Nazareth. Ze is ontstaan vanuit de voormalige parochie van de H. Theresia te Borne. Met respect voor het verleden en vertrouwen in de toekomst, putten wij kracht en bezieling uit onze ‘katholieke wortels’. Eens per 3 weken komen wij op zondagmorgen om 10.00 uur samen in de oude synagoge aan de Ennekerdijk in Borne Iedereen, zonder uitzondering, is daar van harte welkom!
Vind ons nu ook op facebook en like ons:
Theresiagemeenschap mei 2014-2020